Ένα στα τρια αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους παγκοσμίως, έχουν συμπλέκτη VALEO. Η VALEO διαθέτει μια πλήρη γκάμα σετ συμπλέκτη που αποτελείται από 1100 κωδικούς που καλύπτουν το 98% του στόλου των οχημάτων.
Χάρις τις προηγμένες τεχνολογίες που έχει αναπτυξεί η VALEO, στα σετ συμπλέκτη που δημιουργεί μειώνεται ο θόρυβος και οι δονήσεις κατά την λειτουργία τους, που επιτρέπει στον οδηγό να αλλάζει ταχύτητες πιο ομαλά, εξασφαλίζοντας μια ανετότερη οδήγηση.
Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η VALEO, προέρχονται από την εξειδίκευση της στην κατασκευή τέτοιων ανταλλακτικών για την πρώτη τοποθέτηση.
Η συσκευασία στα kit που χρησιμοποιεί η VALEO, αποθηκεύουν τα ανταλλακτικά σε ένα σταθερό πλαίσιο και εξασφαλίζουν την προστασία τους κατά την διάρκεια της μεταφοράς.

     

Συμπλέκτης ( παλαιότερη ονομασία "ντεμπραγιάζ", η "μπραγιάζι" ) είναι ο πρώτος μηχανισμός του συστήµατος µετάδοσης κίνησης και βρίσκεται αμέσως μετά τον κινητήρα, δηλαδή μεσολαβεί μεταξύ σφονδύλου και κιβωτίου ταχυτήτων. Σκοπός του είναι να συνδέει και να αποσυνδέει τον στροφαλοφόρο άξονα (μέσω του σφονδύλου) και τον πρωτεύοντα άξονα του κιβωτίου ταχυτήτων. Ο συµπλέκτης του αυτοκίνητου χρησιµεύει για τη µετάδοση της ροπής στρέψεως του κινητήρα στο σύστηµα µετάδοσης της κίνησης και για την προσωρινή αποσύνδέση του κινητήρα και οµαλή εκκίνηση.


1 Τύποι συµπλεκτών

2 Μηχανικός Ξηρός Συμπλέκτης

- 2.1 Δίσκος τριβής

- 2.2 Πλατώ

- 2.3 Ωστικός τριβέας

- 2.4 Σύστημα αποσύμπλεξης ξηρού συµπλέκτη

- 2.5 Σφόνδυλος ή βολάν

3 Υδραυλικός Συμπλέκτης

- 3.1 Δομή

- 3.2 Αρχές λειτουργίας

4 Μετατροπέας ροπής

- 4.1 Αρχές λειτουργίας

5 Ηλεκτρομαγνητικός Συμπλέκτης Ξηράς Σκόνης

- 5.1 Αρχές λειτουργίας

6 Φυγοκεντρικός Συμπλέκτης

7 Συμπλέκτης Saxomat

8 Ημι-φυγοκεντρικοί συμπλέκτες

9 Πηγές άρθρου

10 Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Τύποι συµπλεκτών:

1. Μηχανικοί ξηροί: λειτουργούν βασιζόµενοι στη δύναµη της τριβής.

2. Υδραυλικοί: χρησιµοποιούν την κινητική ενέργεια του υγρού.

3. Hλεκτροµαyvητικοί: χρησιµοποιούν τη δύναµη της τριβής που παράγεται από την κίνηση της σκόνης σιδήρου (φερροµαγνητικής σκόνης) εντός µαγνητικού πεδίου.

4. Φυγοκεντρικοί συμπλέκτες: χρησιµοποιούν τη φυγόκεντρη δύναμη.

5. Συνδυαζόμενοι μηχανικο-υδραυλικοί: χρησιμοποιούν συνδυασμό δυο τύπων: Υδραυλικό και Ξηρό.